header01_s1 header02 header03 header04

Help mee als particulier

Donateur worden?

Word donateur en steun De Stichting Vrienden ADRZ. Als donateur helpt u mee om extra voorzieningen in het ziekenhuis te realiseren en het verblijf van de patiënt prettiger te maken. Uw gelden worden besteed aan speciale projecten en (vanzelfsprekend) niet aan de reguliere ziekenhuiszorg.

Elke bijdrage is van harte welkom. 

 

Geld geven

U kunt de Stichting Vrienden ADRZ op verschillende manieren steunen. U kunt structureel donateur worden, maar u kunt ook eenmalig of periodiek doneren. Aan u de keuze. Een periodieke schenking kan voor u fiscaal aantrekkelijk zijn, als u de Stichting Vrienden ADRZ voor minimaal vijf jaar wilt steunen. De schenking wordt per notariële acte vastgelegd.

 

Elke bijdrage is van harte welkom; zie het donatieformulier.

 

De heer Lievens* was een aantal jaren geleden voor een ernstige aandoening behandeld op de afdeling neurologie. Gelukkig genas hij volledig; daarom was meneer Lievens bijzonder blij dat hij vrij kort erna zijn 50-jarig huwelijksjubileum kon vieren. Omdat het hem en zijn vrouw materieel gezien aan niets ontbrak, hadden ze aan de genodigden te kennen gegeven geen cadeaus mee te nemen, maar een donatie te doen, die besteed zou worden aan de aankleding van de familiekamer van de afdeling neurologie. Vrijwel alle vrienden, kennissen en familieleden reageerden enthousiast op deze wens en tastten diep in de buidel. Zo kon het gouden echtpaar aan het eind van de feestelijke dag een totaalbedrag van maar liefst € 4300,- in ontvangst nemen, dat overgemaakt werd aan de Stichting Vrienden ADRZ.

* Uit privacyoverwegingen is deze naam veranderd.

 

Geld nalaten

Geef het mooiste dat u kunt geven en steun ons met uw nalatenschap. Bij een erfstelling neemt u de Stichting Vrienden Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in uw testament op als erfgenaam. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven welk bedrag u wilt nalaten aan de Stichting Vrienden Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Als de Stichting Vrienden ADRZ legataris is, hoeft zij als goed doel geen successierecht te betalen.

U kunt in uw testament eventueel ook vermelden dat u uw geld naar een bepaald project van de Stichting Vrienden ADRZ wilt laten gaan. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, dan brengen wij u graag in contact met onze huisnotaris.

 

De heer en mevrouw Jansen* waren tijdens hun werkzame leven op zakelijk gebied redelijk succesvol geweest. Hun beide kinderen hadden hier eveneens de vruchten van mogen plukken. Om met hun nalatenschap ook anderen te kunnen helpen, besloten ze een aantal goede doelen in het testament op te nemen. Ook de Stichting Vrienden van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis hoorde hier bij. Na hun overlijden zal er een mooi bedrag vrijkomen, dat besteed zal worden aan extra voorzieningen voor patiënten, die niet uit het gewone ziekenhuisbudget betaald kunnen worden.

* Uit privacyoverwegingen is deze naam veranderd.

 

Doneer ook!