header01_s1 header02 header03 header04

Waarom een Vriendenstichting?

In de gezondheidszorg gaat veel geld om, daar wordt immers de medische zorg van betaald. Voor extra voorzieningen in de zorg zijn weinig financiële middelen beschikbaar. En juist die extra faciliteiten zijn belangrijk als je ziek bent. De Stichting Vrienden ADRZ heeft hier oog voor en zet zich in om die extra voorzieningen te realiseren. Op die manier zorgen wij ervoor dat een bezoek aan of verblijf in het ziekenhuis aangenamer voor u wordt. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt zich prettig voelt in het ADRZ.

De Stichting Vrienden ADRZ is op 1 april 2010 opgericht om projecten te realiseren die het verblijf van patiënt en familie in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis prettiger maken.

Het bestuur van de Stichting Vrienden ADRZ ziet erop toe dat de doelstelling van de Stichting Vrienden ADRZ wordt nageleefd en dat de binnengekomen gelden goed worden besteed. De bestuursleden hebben een brede ervaring op medisch en financieel gebied en zetten zich geheel belangeloos in.

Een vriendenstichting heeft vrienden nodig. Dat geldt ook voor de Stichting Vrienden ADRZ. Om de Stichting te helpen bij het aandragen van contacten en het ontwikkelen van iniatieven, heeft de Stichting Vrienden het ambassadeurschap in het leven geroepen. Door hun regionale en nationale bekendheid kunnen de ambassadeurs extra aandacht vragen voor het werk en de projecten van de stichting Vrienden ADRZ .