header01_s1 header02 header03 header04

Visie en missie

De Stichting Vrienden ADRZ is op 1 april 2010 opgericht om projecten te realiseren die het verblijf van patiënt en familie in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis prettiger maken. Als je ziek bent zijn het de kleine dingen die het hem doen: een min of meer huiselijke sfeer, net dat beetje meer comfort.

De Stichting Vrienden ADRZ heeft als doel: ‘Het werven van gelden en goederen, ter ondersteuning van de ziekenhuiszorg op Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland’. De mensen die tot de vriendenkring behoren, voelen zich betrokken bij de patiënten van het ADRZ.

Het geld van de Stichting Vrienden ADRZ wordt goed besteed: in overleg met het stichtingsbestuur worden de projecten vastgesteld en de resultaten beoordeeld.